ไอคอนเกษตร

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้วยเทคโนโลยีเกษตรยุคใหม่

ไอคอน

เกษตร

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้วยเทคโนโลยีเกษตรยุคใหม่

มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี

มุ่งมั่นพัฒนา

เทคโนโลยี

แบบเข้าถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก

<span style="letter-spacing: -0.486px;">ค้นคว้าวิจัย</span>

ค้นคว้าวิจัย

เข้าใจความต้องการและ

ปัญหาการเกษตรอย่างแท้จริง

 

<span style="letter-spacing: -0.486px;">ออกแบบและพัฒนา</span>

ออกแบบและพัฒนา

ใช้งานง่าย ตอบโจทย์เกษตรกร
ทุกช่วงวัย ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่

<span style="letter-spacing: -0.486px;">ออกแบบและพัฒนา</span>

ออกแบบและพัฒนา

ใช้งานง่าย ตอบโจทย์เกษตรกร
ทุกช่วงวัย ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่

<span style="letter-spacing: -0.486px;">ค้นคว้าวิจัย</span>

ค้นคว้าวิจัย

เข้าใจความต้องการ

และปัญหาการเกษตรอย่างแท้จริง

 

<span style="letter-spacing: -0.486px;">ออกแบบและพัฒนา</span>

ออกแบบและพัฒนา

ใช้งานง่าย ตอบโจทย์เกษตรกร
ทุกช่วงวัย ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่

<span style="letter-spacing: -0.486px;">ออกแบบและพัฒนา</span>

ออกแบบและพัฒนา

ใช้งานง่าย ตอบโจทย์เกษตรกร
ทุกช่วงวัย ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่

ไอคอนเกษตร

ให้บริการจ้างโดรนเกษตร

ให้บริการจ้างโดรน
เกษตร

เกษตรกรทุกคนเข้าถึงบริการโดรนเกษตรครอบคลุมทั้งการฉีดพ่นยา การหว่านปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งการถ่ายภาพเพื่อสำรวจพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน เวลา และแรงงาน

ดาวน์โหลดแอปฯ​

“เรียกโดรน” ไอคอนเกษตร​

ดาวน์โหลดแอปฯ​

“นักบินโดรน” ไอคอนเกษตร​​

ดาวน์โหลดแอปฯ​

“เรียกโดรน” ไอคอนเกษตร​

ดาวน์โหลดแอปฯ​

“นักบินโดรน” ไอคอนเกษตร​​

Sellcoda

ระบบบริหารการขาย
สินค้าเกษตรระดับองค์กร

บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากบริษัทสู่ร้านค้าแบบ Real Time พร้อมบริหารพนักงานขายอย่างเป็นระบบ รวมโปรโมชันไว้ในทีเดียว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขายได้ดีขึ้น

ดาวน์โหลดแอปฯ​

SellCoda Sale
(พนักงานขาย)

ดาวน์โหลดแอปฯ​

SellCoda Shop
(ร้านค้า)

ดาวน์โหลดแอปฯ

SellCoda Sale (พนักงานขาย)

ดาวน์โหลดแอปฯ

SellCoda Shop (ร้านค้า)

Sellcoda

ระบบบริหารการขาย
สินค้าเกษตรระดับองค์กร

บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากบริษัทสู่ร้านค้าแบบ Real Time พร้อมบริหารพนักงานขายอย่างเป็นระบบ รวมโปรโมชันไว้ในทีเดียว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขายได้ดีขึ้น

ดาวน์โหลดแอปฯ

SellCoda Sale (พนักงานขาย)

ดาวน์โหลดแอปฯ

SellCoda Shop (ร้านค้า)

Icon Kaset Shop​​

ระบบบริหารจัดการ
ร้านค้าปุ๋ยยาครบวงจร

บริหารจัดการจำหน่ายสินค้าปุ๋ยยาอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการสต๊อก บริหารการขายหน้าร้าน ระบบจัดการโปรโมชัน และระบบสะสมแต้ม ตอบโจทย์ครบทุกด้านที่ร้านค้าต้องการ

ระบบดูแลจัดการหน้าร้าน

Icon Kaset POS

ดาวน์โหลดแอปฯ

Icon Kaset Shop

ระบบดูแลจัดการหน้าร้าน

Icon Kaset POS

ดาวน์โหลดแอปฯ

Icon Kaset Shop

ติดตามได้เร็วๆ นี้

ข่าวสาร / บทความ

อัปเดตข้อมูลข่าวสารและบทความด้านเกษตรยุคใหม่

อัปเดตข้อมูลข่าวสารและบทความด้านเกษตรยุคใหม่

ยกระดับเกษตรกรรมไทยด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

บริการของเรา

ติดต่อเรา

Copyright 2024 Icon Kaset Co., Ltd. All Right Reserved.